• Volumètric: Sistema d’ompliment mitjançant pistons en tub lapidatge amb èmbols interns traccionats per central hidràulica, pneumàtica o combinada, amb velocitats d’aspiració i dosificat completament regulables.
  • Gravetat: Sistema de caiguda des dipòsits amb posició elevada per productes de difícil manipulació per les seves propietats químiques com ara enduridors.
  • Pes: Sistema d’ompliment mitjançant cèl · lules de càrrega amb doble ajust d’ompliment Gruix i Fi per obtenir precisió d’ompliment. Sistema combinat amb grups de bombament, filtrat o gravetat.
  • Velocitat / temps: Sistema d’ompliment mitjançant grup de bombament i combinació de capacitat d’ompliment mitjançant graduació de la velocitat de bombeoy el temps de treball.
  • Encoder: Sistema d’ompliment mitjançant grup de bombament amb encoder incorporat detallant per polsos la freqüència de pas de la bomba.
  • Cabalímetre: Sistema d’ompliment mitjançant mesuradors del tipus electro-magnètic o del tipus màssic depenent de les característiques del producte combinat amb grup de bombament. Equips d’alt nivell de prestacions.
  • Buit: Sistema d’ompliment en combinació amb un dels sistemes anteriors amb absorció de líquid restant des de l’interior dels envasos. Adequat per envasos no uniformes on el més important és el nivell d’ompliment per sobre de la quantitat.

Aplicacions de SISTEMES DE OMPLIMENT

Tots els nostres productes es poden aplicar en els següents camps professionals:

Consulta aplicacions

Sol·licita pressupost

O fes la teva consulta